e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma Kapalné CO2
e-shop zdarma Limonády
e-shop zdarma Nápojový koncentrát
e-shop zdarma Nízkoenergetický nápojový konc
e-shop zdarma PET láhve
e-shop zdarma Sirupy
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

 

1. Základní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě amin.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

2. Objednávka/Uzavření kupní smlouvy

·Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu amin.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

·Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

·Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

·Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

·Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu amin.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

·Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

  • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

·Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

·Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

·Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

·Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

·Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

·Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.

·Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

5. Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel internetového obchodu amin.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vážíme si Vaší důvěry a proto budeme Vaše osobní data chránit před zneužitím.
Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.

 

6. Platební podmínky a metody

 

Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, prodávající má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při zpětném potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

 

7. Platební metody

 

Platba dobírkou - cenu za zboží je uhrazena hotově při jeho převzetí řidiči přepravní služby PPL.

 

Platba předem bankovním převodem - prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu, nebo fax, popřípadě dopisem poštou údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.

 

Platba hotově - při převzetí zboží na adrese prodávajícího.

 

Poplatek za změnu fakturačních údajů u již vystavených daňových dokladů je 100,-Kč bez DPH.

 

8. Dodací podmínky

 

Po obdržení Vaší objednávky, náš pracovník neprodleně zjistí, zda je Vámi objednané zboží dostupné a v nejkratší možné době Vás bude kontaktovat asistentka na e-mail uvedený ve Vaši objednávce a sdělí Vám termín dovozu. Jestliže je zboží skladem, dopravíme Vám je až k domu (většinou do 48 hodin). V případě, že zboží skladem není, bude Vás asistentka informovat o přibližném termínu dodání, případně Vám nabídne adekvátní náhradu. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den.

Objednané zboží je doručováno přepravní službou PPL v rozmezí od 8-19 hod.

Při převzetí zboží od přepravní služby PPL si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

 

9. Postup při přebírání zboží

 

Před převzetím zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat balení výrobku - tzn. výrobce a modelové označení výrobku, dále pak neporušenost obalu. Jakékoli porušení celistvosti obalu je kupující povinen zapsat do přepravního listu. V případě, že má kupující pochybnosti o kvalitě přebíraného zboží, může zboží odmítnout převzít nebo požádat řidiče, aby byl přítomen vybalení a kontrole výrobku.

Podepsáním přepravního listu kupující stvrzuje převzetí zboží v bezvadném stavu. Tímto podpisem se komplikuje případná dodatečná reklamace.

 

10. Závěrečná ustanovení

·Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

·Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu amin.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

·Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

 

 

 24171 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!